APEC

DE INCLUSIE VOOR DE APEC-STUDIE IS VOLTOOID! ECHTER BLIJVEN WIJ GRAAG OP DE HOOGTE VAN ALLE PATIËNTEN MET ACUTE PANCREATITIS. MELD DAAROM A.U.B. ALLE PATIËNTEN MET IDIOPATHISCHE ACUTE PANCREATITIS AAN BIJ HET DATACENTER!

Algemene contactinformatie
Algemeen nummer datacenter (Alleen tijdens kantooruren) 088-320 8942
Fax 088-320 7070
Mobiele telefoonnummers artsonderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)
Pauline Stassen 088-320 7050 p.stassen@antoniusziekenhuis.nl
Hester Timmerhuis 088-320 7051 h.timmerhuis@antoniusziekenhuis.nl
Lotte Boxhoorn 088-320 7053 l.boxhoorn@antoniusziekenhuis.nl
Christa Sperna Weiland 088-320 7054 c.spernaweiland@antoniusziekenhuis.nl
Inclusie criteria

Biliare pancreatitis (1 uit 3)

  • Galstenen / sludge of
  • Verwijde CBD of
  • >2x verhoogd ALAT

Voorspeld ernstig binnen 24 uur na opname (1 uit 3):

  • Imrie score > 2 of
  • APACHE-II score > 7 of
  • CRP > 150mg/L

<72 uur (continue) buikpijnklachten

ERC binnen 24 uur na opname mogelijk

Leeftijd 18 jaar of ouder

Schriftelijke toestemming patient

Exclusie criteria
Cholangitis*
Pancreatitis als gevolg van andere oorzaak (alcohol, metabool, medicatie, trauma etc)
Eerdere (precut) sfincterotomie
Chronische pancreatitis
INR die niet gecorrigeerd kan worden met co-fact / FFP < 1.5
Zwangerschap
Definitie cholangitis:
Temperatuur van ≥ 38,5 ºC met koude rillingen OF ≥ 39 ºC zonder koude rillingen
EN
Choledocholithiasis (op CT / US / MR) OP
Dilatatie ductus choledochus (>8mm ≤75 jaar of >10mm >75 jaar) OP
Progressieve cholestase voor > 2 dagen en bilirubine >40μmol/L

Onderzoeksteam

Principal investigator:

Prof. dr. Marco Bruno, MDL-arts Erasmuc MC

Studiecoördinatoren:

Noortje Hallensleben, arts-onderzoeker

Nicolien Schepers, arts-onderzoeker

Pauline Stassen, arts-onderzoeker

 

Achtergrond

Acute pancreatitis is een ernstige aandoening met een kans op overlijden van 3% in het geval van milde pancreatitis tot 30% bij geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis. Vaak is de oorzaak van pancreatitis een (al dan niet tijdelijke) obstructie van galwegen door galstenen of sludge. Decompressie van het galwegsysteem door middel van sfincterotomie reduceert mogelijk de ernst van de pancreatitis. Aan de hand van eerder onderzoek kunnen we stellen dat ERC met sfincterotomie, niet zinvol is in voorspeld milde pancreatitis, geïndiceerd is bij cholangitis en mogelijk een gunstig effect heeft op het beloop bij galwegobstructie. Maar wat te doen bij patiënten met een voorspeld ernstige biliaire pancreatitis, zonder cholangitis? Hierover is in de huidige literatuur geen consensus.

 

Doel

De APEC trial is ontworpen om te onderzoeken of vroege ERC met sfincterotomie bij patiënten met een voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis, zonder cholangitis, gepaard gaat met minder morbiditeit en mortaliteit.
Daarnaast kijken we in de APEC-2 studie of EUS gemedieerde ERC met sfincterotomie bij deze patientengroep kan zorgen voor minder morbiditeit en mortaliteit.

 

PICO APEC-2

P             78 patiënten met voorspeld ernstige biliaire pancreatitis zonder cholangitis

I               Vroege EUS-gemedieerde ERC met sfincterotomie

C             Superieure arm van de APEC-trial (Vroege ERC met ES danwel Conservatief)

O             Sterfte en ernstige complicaties

 

Design

APEC is een gerandomiseerde multicentrische superioriteitstudie in 26 Nederlandse ziekenhuizen.
APEC-2 is een prospectief cohort in 15 Nederlandse ziekenhuizen dat wordt toegevoegd aan de APEC-trial bij wijze van 'derde interventie arm'