ESCAPE

ESCAPE IS VOL! ALLE PATIËNTEN ZIJN INMIDDELS GEÏNCLUDEERD. ECHTER BLIJVEN WIJ GRAAG OP DE HOOGTE VAN ALLE PATIËNTEN MET CHRONISCHE PANCREATITIS. MELD DAAROM A.U.B. ALLE PATIËNTEN MET CHRONISCHE PANCREATITIS 24/7 AAN BIJ HET DATACENTER!

Algemene contactinformatie
Algemeen nummer datacenter 06-1337 2041
Fax 020-566 6569
Mobiele telefoonnummers artsonderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)
Rens Kempeneers 06-1337 2041 m.a.kempeneers@amc.uva.nl
Inclusie criteria

Bevestigde chronische pancreatitis volgens M-ANNHEIM:

 • Typische klachten van chronische pancreatitis
 • Een of meer van de volgende criteria:
  • Calcificaties in het pancreas
  • Matig-ernstige ductale afwijkingen
  • Persisterende exocriene insufficiëntie

Gedilateerde ductus pancreaticus (5mm)

Aanwezigheid van ernstige pijn veroorzaakt door chronische pancreatitis:

 • Chronische continue pijn
  • Opiaatgebruik voor tenminste 2 opeenvolgende weken
 • Recidiverende pijnaanvallen met daartussen geen pijn waarbij:
  • Minimaal 3 aanvallen in de afgelopen 12 maanden
  • Aanval duurt minimaal 7 dagen
  • Opiaatgebruik tijdens aanval
  • Beperkt patiënt in dagelijkse activiteiten

Leeftijd 18 jaar of ouder

Exclusie criteria

Gebruik van sterke opiaten voor méér dan 2 maanden of gebruik van zwakke opiaten voor méér dan 6 maanden in de laatste 2 jaar

Eerdere chirurgische interventie van het pancreas

Eerdere endoscopische dilatatie of stenten van de ductus pancreaticus

Biliaire obstructie in de laatste 2 maanden

Bevestigde auto-immuun pancreatitis

Stenen en stricturen enkel in de pancreasstaart met daarbij een relatief normale pancreaskop en corpus

Stenen die de gehele ductus pancreaticus beslaan

Verdenking op pancreas maligniteit

Levensverwachting minder dan 1 jaar

Aanwezigheid van duodenum obstructie waarvoor chirurgische interventie vereist (beoordeling Expertpanel)

Aanwezigheid van pseudocyste groter dan 6 cm waarvoor interventie vereist (beoordeling Expertpanel)

Contra-indicaties voor chirurgie (beoordeling Expertpanel)

Zwangerschap

Onderzoeksteam

Principal investigator:

Prof. dr. Marja Boermeester, chirurg AMC

Studiecoördinatoren:

Rens Kempeneers, onderzoeker

Yama Issa

Usama Ahmed Ali

 

Achtergrond

Binnen de huidige praktijk worden chirurgische interventies voor chronische pancreatitis (CP) pas ingezet
na het falen van medicamenteuze en endoscopische interventies. Nieuwe studies suggereren dat vroeg
opereren voordelig is voor pijncontrole en behoud van pancreasfunctie.

 

Doel

Evalueren van effectiviteit van vroege chirurgische interventie als alternatief voor het huidige beleid van stapsgewijze behandeling bij patiënten met CP.

 

PICO

P             88 patiënten met ernstige pijn door obstructieve chronische pancreatitis

I               Vroege chirurgische interventie

C             Optimaal huidige stapsgewijze beleid

O             Pijnscore gedurende 18 maanden follow-up

 

Design

ESCAPE is een pragmatisch gerandomiseerde parallelle-groep multicenter trial in 23 ziekenhuizen in Nederland. De beoogde inclusieduur is 5 jaar (2011-2016).