POINTER

DE INCLUSIE VOOR DE POINTER-STUDIE IS VOLTOOID! ECHTER BLIJVEN WIJ GRAAG OP DE HOOGTE VAN ALLE PATIËNTEN MET ACUTE NECROTISERENDE PANCREATITIS. MELD DAAROM A.U.B. ALLE PATIËNTEN MET IDIOPATHISCHE ACUTE PANCREATITIS AAN BIJ HET DATACENTER!

Algemene contactinformatie
Algemeen nummer datacenter (Alleen tijdens kantooruren) 088-320 8942
Fax 088-320 7070
Mobiele telefoonnummers artsonderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)
Lotte Boxhoorn 088-320 7053/52 l.boxhoorn@antoniusziekenhuis.nl
Christa Sperna Weiland 088-320 7054 c.spernaweiland@antoniusziekenhuis.nl
Hester Timmerhuis 088-320 7051 h.timmerhuis@antoniusziekenhuis.nl
Inclusie criteria

Bewezen of verdenking op geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis

  • Gas in de collectie op CT of
  • Percutane FNA met positieve kweek/citogram of
  • Klinische tekenen infectie, indien >14 dagen na start pancreatitis

Draineerbare (peri)pancreatische collectie

Leeftijd 18 jaar of ouder

Schriftelijke toestemming patient

Exclusie criteria
Meer dan 35 dagen na start van de ziekte
Eerdere interventie van (peri)pancreatische collectie
Indicatie voor spoedlaparotomie
Chronische pancreatitis (volgens M-ANNHEIM criteria)

Onderzoeksteam

Principal investigators:

Prof. dr. Marc Besselink, chirurg AMC

Dr. Hjalmar van Santvoort, chirurg St. Anoniusziekenhuis/UMCU (co-PI)

Studiecoördinatoren:

Lotte Boxhoorn, arts-onderzoeker

Sven van Dijk, arts-onderzoeker

Janneke van Grinsven, arts-onderzoeker

 

Achtergrond

Ondanks de verbeterde behandeling van patiënten met geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis, is het hoge sterftecijfer (circa 20%) nog nauwelijks terug gedrongen. De volgorde van behandeling is duidelijk: eerst uitstel van interventie tot afkapseling, dan katheterdrainage, zo nodig gevolgd door een necrosectomie, oftewel de step-up approach (Delay, Drain, Debride). Het is echter onduidelijk of het afwachten op afkapseling (=huidige richtlijn) echt noodzakelijk is. Mogelijk leidt eerdere detectie gevolgd door directe katheterdrainage van geïnfecteerde necrose tot betere uitkomsten. Dit wordt onderzocht in de nieuwe POINTER trial.

 

Doel

De POINTER trial is ontworpen om te onderzoeken of vroege detectie en eerdere drainage bij geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis patiënten de uitkomst kan verbeteren, in vergelijking met de huidige uitgestelde drainage strategie.

 

PICO

P             104 patiënten met (verdenking op) geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis

I               Directe katheterdrainage strategie

C             Uitgestelde katheterdrainage strategie

O             Alle complicaties (Comprehensive Complication Index) in 6 maanden follow-up

 

Design

POINTER is een gerandomiseerde multicentrische superioriteitstudie in 25 Nederlandse ziekenhuizen. De beoogde inclusieduur is 3 jaar (2015-2018).