Gepubliceerde trials

PROPATRIA

De PROPATRIA trial was een multicenter gerandomiseerde studie in 15 Nederlandse ziekenhuizen. In deze studie werd het effect van probiotica profylaxe beoordeeld in patiënten met voorspeld ernstige pancreatitis. 298 patiënten met voorspeld ernstige pancreatitis werden binnen 72u na aanvang van symptomen van de ziekte gerandomiseerd voor 1) probiotica of 2) placebo. Deze studiemedicatie of placebo werd tweemaal daags enteraal toegediend gedurende 28 dagen. Het primaire eindpunt was een gecombineerd eindpunt van infectieuze complicaties (geïnfecteerde pancreasnecrose, bacteriëmie, pneumonie, urosepsis of geïnfecteerde ascites). Dit primaire eindpunt kwam voor bij 46 / 152 (30%) patiënten in de probioticagroep en bij 41 / 144 (28%) patiënten in de placebogroep. 24 patiënten in de probioticagroep overleden aan het gevolg van hun ziekte, tegenover 9 patiënten in de placebogroep.

Conclusie: In patiënten met een voorspeld ernstige pancreatitis verlaagt de in deze studie gebruikte probiotica niet het aantal infectieuze complicaties en is daarnaast wel geassocieerd met een hogere sterfte. Probiotica worden daarom niet aangeraden in deze categorie patiënten.

De studie is in 2008 gepubliceerd in The Lancet, klik hier voor de PubMed link.

PANTER

De PANTER trial was een multicenter gerandomiseerde studie in 19 Nederlandse ziekenhuizen. In deze studie werden twee vormen van necrosectomie vergeleken bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose. 88 patiënten met hoge verdenking op  of met bevestigde geïnfecteerde pancreasnecrose werden gerandomiseerd voor 1) primair open necrosectomie of 2) step-up benadering. De step-up benadering bestond uit percutane drainage gevolgd, indien nodig, door minimaal invasieve retroperitoneale necrosectomie (VARD). Het primaire eindpunt was een samenstelling van belangrijke complicaties (ontstaan van multi-orgaanfalen of multi-systemische complicaties na de interventie, perforatie van een visceraal orgaan of enterocutane fistel, een ernstige bloeding) en sterfte. Dit primaire eindpunt kwam voor bij 31 / 45 (69%) patiënten die een primair open necrosectomie ondergingen en bij 17 / 43 (40%) patiënten die de step-up benadering ondergingen. Bij 17 / 43 (40%) patienten die de step-up benadering ondergingen hoefde na drainage van de necrotische collectie geen aanvullende necrosectomie plaats te vinden.

Conclusie: Een minimaal invasieve step-up benadering, vergeleken met een primaire open necrosectomie, reduceert het samengestelde eindpunt van belangrijke complicaties en sterfte bij patiënten met geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis.

De studie is in 2010 gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, klik hier voor de PubMed link.

PENGUIN

De PENGUIN trial was een multicenter gerandomiseerde studie in 4 Nederlandse ziekenhuizen. In deze studie werden twee vormen van necrosectomie vergeleken bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose. 20 patiënten met hoge verdenking op of bevestigde geïnfecteerde pancreasnecrose werden gerandomiseerd voor 1) chirurgische necrosectomie of 2) endoscopisch transgastrische necrosectomie. De primaire uitkomstmaat van deze studie is de totale pro-inflammatoire respons gemeten als de maximale stijging van serum cytokine IL-6 in de periode tussen de start van de eerste necrosectomie tot 5 uur daarna. De IL-6 levels waren significant lager in de groep die endoscopische necrosectomie onderging in vergelijking met de groep die chirurgische necrosectomie onderging. Tevens waren complicaties van orgaanfalen na de procedure en het ontstaan van pancreasfistels significant lager in de endoscopisch behandelde groep.

Conclusie: In patiënten met geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis reduceert een endoscopische necrosectomie de pro-inflammatoire respons van het lichaam, in vergelijking met een chirurgische necrosectomie.

De studie is in 2012 gepubliceerd in de JAMA, klik hier voor de PubMed link.

PYTHON

De PYTHON trial was een multicenter gerandomiseerde studie in 19 Nederlandse ziekenhuizen. IN deze studie werd het effect van vroege nasoenterale sondevoeding bij patiënten met een voorspeld ernstige pancreatitis onderzocht. 208 patiënten werden gerandomiseerd voor 1) vroege nasoenterale sondevoeding (<24 uur na randomisatie) en 2) voeding op verzoek (geïnitieerd na 72 uur, indien nodig met nasoenterale sondevoeding). Het primaire eindpunt was een samenstelling van sterfte en belangrijke infecties (geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis, bacteriëmie of pneumonie) tijdens opname en gedurende de follow-up van 6 maanden. Dit primaire eindpunt kwam voor in 30 / 101 (30%) patiënten in de vroege voeding groep en in 28 / 104 (27%) patiënten in de voeding op verzoek groep. Hierbij werd gezien dat in de voeding op verzoek groep 72 / 104 (69%) patiënten geen sonde nodig had en zelf kon starten met normale voeding.

Conclusie: Bij patiënten met een voorspeld ernstige pancreatitis verlaagt vroege enterale voeding niet het gecombineerde eindpunt van belangrijke infecties of sterfte in vergelijking met voeding op verzoek.

De studie is in 2014 gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, klik hier voor de PubMed link.

PONCHO

De PONCHO trial was een multicenter gerandomiseerde studie in 23 Nederlandse ziekenhuizen. In deze studie werden twee momenten van cholecystectomie vergeleken in patiënten met een milde biliaire pancreatitis. 266 patiënten werden gerandomiseerd voor 1) cholecystectomie vóór ontslag en 2) cholecystectomie 25 tot 30 dagen na ontslag. De primaire uitkomstmaat van deze studie is een samenstelling van sterfte en acute heropname voor galsteenproblematiek (recidief biliaire pancreatitis, cholecystitis, cholangitis, symptomatisch galsteenlijden met/zonder ERCP) gedurende opname en follow-up van 6 maanden na randomisatie. Dit primaire eindpunt kwam voor in 6 / 128 (5%) patiënten in de ‘vroege’ cholecystectomie groep en in 23 / 136 (17%) patiënten in de ‘late’ cholecystectomie groep. Complicaties van chirurgie kwamen bij vier patiënten voor, twee in elke groep.

Conclusie: Bij patienten met een mild verlopen biliaire pancreatitis reduceert een vroege cholecystectomie de kans op recidief galsteenklachten vergeleken met een late cholecystectomie.

De studie is in 2015 gepubliceerd in The Lancet, klik hier voor de PubMed link.

TENSION

De TENSION trial is een multicenter gerandomiseerde studie in Nederland waarin twee stapsgewijze interventie benaderingen bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose worden vergeleken. 98 patiënten werden gerandomiseerd voor: 1) een endoscopische step-up benadering en 2) een percutaan-chirurgische step-up benadering. De primaire uitkomstmaat van deze studie is een samenstelling van sterfte en ernstige complicaties (nieuw-orgaanfalen, bloeding waarvoor interventie, perforatie van een visceraal orgaan waarvoor interventie, enterocutane fistels waarvoor interventie en littekenbreuken) in een follow-up van 6 maanden na randomisatie.

Conclusie: In patienten met geinfecteerde necrotiserende pancreatitis is de endoscopische step-up approach niet superieur aan de chirurgische step-up approach in het reduceren van ernstige complicaties of sterfte. De incidentie van pancreasfistels en de opnameduur waren lager in de endoscopische arm.

De studie is in 2017 gepubliceerd in The Lancet, klik hier voor de PubMed link.