Andere publicaties

Onder de vlag van de Werkgroep zijn tientallen artikelen gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften als The New England Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Surgery en British Journal of Surgery. De samenvattingen van onze afgeronde trials kunt u hier lezen. Ook heeft de Werkgroep een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de internationale IAP/APA richtlijnen voor de behandeling van acute pancreatitis.