Acute pancreatitis

UPDATE 16-03-2020: I.V.M. HET CORONAVIRUS ZIJN WIJ MINDER VAAK AANWEZIG OP HET DATACENTER.

Daarom kan het voorkomen dat het algemene telefoonnummer minder vaak wordt opgenomen. Als u een casus wilt aanmelden voor het Expertpanel, kunt ons natuurlijk ook bereiken op onze persoonlijke seinen: zie hiervoor 'contact' en 'arts-onderzoekers (24/7)'!

Instructies voor aanmelden

 • Neem tussen 9.00 en 17.00 contact op met één van de coördinerend arts-onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep om de casus aan te melden.
 • In overleg wordt gekeken of de casus geschikt is om aan het Expertpanel voor te leggen.
 • Wordt de casus geschikt geacht, dan ontvang u het aanmeldformulier via de e-mail.
 • U vult het formulier volgens de onderstaande instructies in en verstuur de beeldvorming via Siilo.
 • Mail het ingevulde formulier voor 17.00 uur retour naar de verzender.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • De coördinerend arts-onderzoeker stuurt de casus door naar de leden van het Expertpanel.
 • Indien u het formulier voor 17.00 heeft verstuurd ontvang u de volgende dag een gebundeld advies van de coördinerend arts-onderzoeker per e-mail én telefoon

Instructies invullen formulier

 • Per email ontvang u het aanmeldformulier.
 • Sla het formulier op uw computer op voordat u het gaat invullen.
 • Het formulier bestaat uit a) decursus b) huidige klinische parameters
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in, maar houdt het kort en bondig.
 • Daarnaast ontvangt u telefonisch instructies voor het versturen van de beeldvorming via Siilo.
 • E-mail het ingevulde formulier voor 17.00 uur retour naar de verzender.