Acute pancreatitis

Als u een casus wilt aanmelden voor het Expertpanel, kunt de dienstdoende arts-onderzoeker bereiken op het dienstsein:

088 - 320 0238

 

Wat is over het algemeen een geschikte casus voor het panel? 

- Een klinische patiënt met acute pancreatitis met een gecompliceerd beloop en lokale en/of systemische complicaties

- Waarbij er een duidelijke vraagstelling is omtrent bijvoorbeeld drainage (indicatie, timing, strategie) of de behandeling van andere complicaties

Let op: spoedeisende casuïstiek waarbij niet 24 uur gewacht kan worden op het advies is minder geschikt voor het panel. 

 

Instructies voor aanmelden

 • Neem tussen 9.00 en 17.00 contact op met de dienstdoende arts-onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep om de casus aan te melden.
 • In overleg wordt gekeken of de casus geschikt is om aan het Expertpanel voor te leggen.
 • Wordt de casus geschikt geacht, dan stuurt u het aanmeldformulier op naar de betreffende arts-onderzoeker.
 • U vult het formulier volgens de onderstaande instructies in en verstuurt de beeldvorming via Siilo.
 • Mail het ingevulde formulier voor 17.00 uur retour naar de verzender.
 • De dienstdoende arts-onderzoeker stuurt de casus door naar de leden van het Expertpanel.
 • Indien u het formulier voor 17.00 heeft verstuurd ontvang u de volgende dag een gebundeld advies van de dienstdoende arts-onderzoeker per e-mail én telefoon

 

Aanvullende instructies invullen aanmeldformulier 

 • Via de link op de website verkrijgt u het aanmeldformulier. U dient eerst de casus telefonisch aan te melden voor u dit invult. 
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in met de gegevens die de huidige kliniek van patiënt weergeven, inclusief duidelijke vraagstelling, maar houdt het kort en bondig.

 

Aanvullende instructies opsturen beeldvorming via Siilo

 • In Siilo kunt u de dienstdoende arts-onderzoeker opzoeken.
 • Verstuur de meest recente beeldvorming (maximaal twee scans).
 • Graag horizontaal filmen met transversale coupes van craniaal naar caudaal. Let op dat naam of geboortedatum van patiënt niet in beeld is.