Chronische pancreatitis

Instructies voor aanmelden

 • Meld de casus telefonisch aan bij de coördinator van het chronische pancreatitis Expertpanel
 • Na overleg vult u het per e-mail toegezonden formulier in
 • U voegt in het formulier in ieder geval 10 CT/MRI coupes bij, dit kan op de volgende manier:
  • Open de CT/MRI scan en ga naar de betreffende coupe
  • Laat de patiëntgegevens weg van de coupe (dit kan doorgaans via een optie als beeld, anonimiseer)
  • Druk op de knop ‘printscreen’
  • Plak (ctrl+v) de printscreen in het Expertpanel Word bestand
  • Herhaal deze stap voor de andere coupes
 • Mail het volledig ingevulde formulier naar de coördinator
 • De coördinator stuurt de casus door naar de leden van het Expertpanel
 • Binnen 4-5 dagen ontvangt u de gebundelde adviezen retour

Contactinformatie voor aanmelden: 088-3207050.