Privacy statement

De Pancreatits Werkgroep Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kan deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal de Pancreatitis Werkgroep Nederland met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt de Pancreatits Werkgroep Nederland deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken jouw gegevens om de door jouw gevraagde en relevante informatie te verstrekken. We zullen jouw gegevens nooit aan derden doorspelen. Door u gegevens in te voeren ga u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Gebruik van Cookies

De Pancreatits Werkgroep Nederland maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandus die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden de volgende keer dat u onze website bezoekt.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

De Pancreatits Werkgroep Nederland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

English

The Dutch Pancreatitis Study Group respects the privacy of all visitors to its website. You can visit this website anonymously. When you visit this site the Dutch Pancreatitis Study Group will not collect any information and / or process this in anyway.

When you visit this website, your IP address will be recorded using a statistics server. This server generates data that are processed anonymously and is only for statistical purposes.

When you enter personal details, the Dutch Pancreatitis Study Group will use this information confidential. We only use your information on your request and only the relevant information. We will never handover your information to third parties. By entering your details you agree with this statement.

This privacy statement does not apply to third party websites that can be visited through our links.

Use of Cookies

The Dutch Pancreatitis Study Group uses cookies on this site. Cookies are small data files that are automatically generated by the website and are offered to your browser. These cookies are only collected for analyzing certain information about your visit to this site, such as frequency of visits, browser type, IP address, page visits and length of user session. This information is used to improve this site for users. The cookies also makes sure that your information will be recognized the next time you visit our website.

You can always refuse cookies. You can set your web browser (eg Internet Explorer or Mozilla Firefox) to all or only specific cookies to be refused (consult the manual of your browser). If you disable cookies, certain services are not available to you.

The Dutch Pancreatitis Study Group reserves the right to make changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly, so you are aware of these changes.