Statuten

Statutaire Naam: Stichting Pancreas Onderzoek / SPO

RSIN Stichting Pancreas Onderzoek: 851565025

Postadres:
Stichting Pancreas Onderzoek/Pancreatitis Werkgroep Nederland
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

Bezoekadres:
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

Doelstellingen: De stichting heeft ten doel het dienen van een maatschappelijk belang door:

  • het (laten) doen van medisch onderzoek naar alvleesklierontsteking, het bevorderen van optimale diagnostiek en medische behandeling van patiënten met alvleesklierontsteking.
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs naar, het organiseren van congressen en het uitgeven van publicaties over alvleesklierontsteking.
  • het geven van en/of het verlenen van medewerking aan opleidingen aan de bij alvleesklierontsteking betrokken medische beroepsbeoefenaren.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2018-2020 van de Stichting Pancreas Onderzoek vindt u hier.

Bestuur en beloningsbeleid:
Het bestuur van de SPO/Pancreatitis Werkgroep Nederland inclusief hun functies vindt u hier. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de stichting.

Uitgeoefende activiteiten:
Notulen laatste PWN-vergadering

Financiële verantwoording:
Het financieel overzicht van 2023 van Stichting Pancreas Onderzoek vindt u hier