FLUYT

DE FLUYT-TRIAL IS VOL! MEER INFORMATIE OVER HET VERVOLG VAN DE FLUYT-TRIAL VOLGT SNEL!

Algemene contactinformatie
Algemeen nummer datacenter (Alleen tijdens kantooruren) 088-320 8942
Fax 088-320 7070
Mobiele telefoonnummers artsonderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)
Christa Sperna Weiland 088-320 7054 c.spernaweiland@antoniusziekenhuis.nl
Hester Timmerhuis 088-320 7051 h.timmerhuis@antoniusziekenhuis.nl
Lotte Boxhoorn 088-320 7053 l.boxhoorn@antoniusziekenhuis.nl
     
Inclusie criteria

Indicatie voor ERCP

Leeftijd minimaal 18 jaar, maximaal 85 jaar

Schriftelijke toestemming patient

Exclusie criteria

Algemeen

 • Momenteel acute pancreatitis
 • Momenteel hypotensief
 • Zwanger
 • Altered anatomy: o.a. B2 maagresectie, afwezigheid rectum

Contra-indicatie intensieve hydratie

 • Hartfalen: NYHA>1
 • Longfalen
 • Pitting oedeem
 • Elektrolytstoornis

Contra-indicatie rectale NSAID

 • Allergie
 • Nierinsufficiëntie: eGFR<40ml/min
 • Leverinsufficiëntie: ascites en cirrose

Laag risico op post-ERCP pancreatitis

 • Chronische pancreatitis: volgens M-ANNHEIM
 • (Verdenking op) pancreastumor
 • Routine galwegstentwissel
 • Eerdere sfincterotomie

Onderzoeksteam

Principal investigator:

Dr. Erwin van Geenen, MDL-arts Radboudumc

Studiecoördinator:

Drs. Christa Sperna Weiland, arts-onderzoeker

 

Achtergrond

In Nederland worden jaarlijks zo'n 17.000 ERCP's uitgevoerd, die in 4.0-15.9% van de gevallen gecompliceerd verlopen. De meest frequente complicatie is post-ERCP pancreatitis (PEP), met een incidentie tussen de 0.4-15%. PEP leidt tot langere opnames en heeft een significante economische impact. 

Voor de preventie van PEP is in de literatuur het meeste bewijs voor rectale NSAID's. Mogelijk voorkomen zij de pancreatische inflammatierespons en zij behoren dan ook tot de standaard zorg volgens de European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Een recente meta-analyse heeft aangetoond dat rectale NSAID's de kans op PEP verlagen van 13.9% naar 8%.

Deze studie kijkt of periprocedurele vochttoediening bovenop de standaardbehandeling met rectale NSAID's de kans op PEP nog verder kan verlagen. Intensieve vloeistoftherapie kan in theorie de pancreatische inflammatierespons inhiberen door de microperfusie van het pancreas te garanderen. Hierdoor zouden minder necrose en inflammatie ontstaan.

 

Doel

De FLUYT trial is ontworpen om te onderzoeken of intensieve hydratie met Ringer’s lactaat tijdens en na ERCP het risico op een post-ERCP pancreatitis kan verlagen in patiënten die al profylactisch rectale NSAID’s krijgen.

 

PICO

P             826 patiënten met matig-hoog risico op post-ERCP pancreatitis

I               Intensieve hydratie met Ringer's lactaat

C             Geen hydratie

O             Post-ERCP pancreatitis (Cotton criteria)

 

Design

FLUYT is een gerandomiseerde gecontroleerde multicentrische superioriteitstudie in 24 deelnemende Nederlandse ziekenhuizen. De beoogde inclusieduur is 2 jaar (2015-2017).