PANDA

MELD A.U.B. ALLE PATIENTEN MET EEN ALCOHOLISCHE PANCREATITIS AAN BIJ HET DATACENTER (088-320 8653) OF VIA PANDA@ANTONIUSZIEKENHUIS.NL

 
Mobiele telefoonnummers arts-onderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)
Anne Nagelhout 088-320 8653 a.nagelhout@antoniusziekenhuis.nl
Hannah Pauw 088-320 7051 ha.pauw@antoniusziekenhuis.nl
Michiel Francken 088-320 7052 m.francken@antoniusziekenhuis.nl
Mike de Jong 088-320 7054 mi.de.jong1@antoniusziekenhuis.nl
Inclusie criteria
  • 1e episode acute alcoholische pancreatitis

  • Problematisch alcoholgebruik (AUDIT score 8-15 voor mannen en 7-13 voor vrouwen)

  • Schriftelijke toestemming voor deelname 

  • Leeftijd > 18 jaar

Exclusie criteria
  • Aanwezigheid van een andere etiologie na standaard diagnostische work-up*

  • Niet-Nederlands sprekend

*Standaard diagnostische work-up*

  • Anamnese, inclusief vragen over voorgeschiedenis, medicatiegebruik, familieanamnese, recente ERCP's, abdominale operaties en abdominale trauma's 
  • Laboratoriumonderzoek, inclusief serum ALAT, triglyceriden en calcium
  • Beeldvorming (echo-abdomen) 

Onderzoeksteam

Principal investigator:

Prof. dr. Jeanin E. van Hooft, MDL-arts LUMC

Studiecoördinator:

Anne Nagelhout, arts-onderzoeker

 

Achtergrond

Ongeveer 25% van de patiënten met een alcoholische pancreatitis ontwikkeld een recidief pancreatitis. In deze patiëntengroep is het continueren van alcohol de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van een recidief pancreatitis. Echter, zonder adequate ondersteuning zijn stoppogingen vaak tevergeefs. Kortdurende (motiverende) interventies, zowel tijdens de opname in het ziekenhuis als in de eerste lijn, zijn bewezen effectief in het verminderen van alcoholgebruik. Deze interventies worden in de huidige zorg onvoldoende ingezet, mede door de onbekendheid van het bestaan van richtlijnen voor de aanpak van problematisch alcoholgebruik in de kliniek.

 

Doel

De PANDA-studie is ontworpen om te onderzoeken of het optimaliseren van de huidige ondersteuningsbehandeling bij het minderen van alcoholgebruik leidt tot minder recidieven bij patiënten met een eerste episode acute alcoholische pancreatitis.  

 

PICO PANDA

P             Patiënten met een eerste episode acute alcoholische pancreatitis

I              Interventieprogramma (gebaseerd op de NHG-standaard Problematisch alcoholgebruik)

C             Huidige behandeling

O             Recidief acute pancreatitis 

 

Design

De PANDA-studie is een multicenter cluster-gerandomiseerd cohortstudie. Deelnemende ziekenhuizen zullen als clusters gerandomiseerd worden voor het ondersteuningsprogramma of de huidige behandeling sec continueren. De patiënten zullen worden onderworpen aan de behandeling waarvoor het betreffende ziekenhuis is gerandomiseerd. De beoogde inclusieduur is 2 jaar (2021-2023).