Over de werkgroep

Geschiedenis

In 2002 is op initiatief van de afdeling Heelkunde van het UMC Utrecht de Acute Pancreatitis Werkgroep Nederland opgericht. De voorzitter was prof. dr. Hein Gooszen. De eerste arts-onderzoeker was Marc Besselink, die de PROPATRIA trial coördineerde en in 2008 promoveerde op zijn proefschrift ‘Prevention and Intervention Strategies in Acute Pancreatitis’.  In 2004 startte Hjalmar van Santvoort als tweede arts-onderzoeker. Hij coordineerde de PANTER trial en promoveerde in 2010 op zijn proefschrift ‘Acute pancreatitis: new frontiers in diagnosis and treatment’. In datzelfde jaar werd Thomas Bollen de radioloog van de werkgroep. 

Zo werd de werkgroep steeds verder uitgebreid. In de loop van de jaren zijn de volgende arts-onderzoekers aan de werkgroep verbonden: Olaf Bakker, Mark van Baal, Rian Nijmeijer, Sandra van Brunschot, Stefan Bouwense, David da Costa, Nicolien Schepers, Janneke van Grinsven, Bob Hollemans, Xavier Smeets, Sven van Dijk en Noortje Hallensleben. Momenteel werken Lotte Boxhoorn (POINTER, AXIOMA), Devica Umans (PICUS), Christa Sperna Weiland (FLUYT), Hester Timmerhuis (POEMA), Fons van den Berg (POEMA), Daan Wolbrink en Fleur de Rijk als onderzoekers voor de Werkgroep.

In 2007 besloot de werkgroep ook onderzoek te gaan verrichten naar chronische pancreatitis en werd de naam van de werkgroep gewijzigd in Pancreatitis Werkgroep Nederland. In 2008 is Usama Ahmed Ali als arts-onderzoeker gestart en heeft de prospectieve chronische pancreatitis registratie (CARE) opgezet. Er is daarnaast een gerandomiseerde chronische pancreatitis trial (ESCAPE trial) opgezet. De chronische tak van de werkgroep wordt na Yama Issa en Rens Kempeneers momenteel bemand  door Fleur de Rijk.

Het datacenter van de Pancreatitis Werkgroep wisselt van locatie. De eerste 7 jaar na oprichting was het gevestigd in het UMC Utrecht waarna het in 2010 verhuisde naar het Radboudumc. Inmiddels bevindt de chronische pancreatitis tak zich  in het AMC en zijn de onderzoekers van de acute pancreatitis tak gevestigd in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.