Studies

APEC - Acute Pancreatitis ERC met sfincterotomie <24 uur vergeleken met conservatieve behandeling

De APEC-trial is een multicenter gerandomiseerde studie bij 232 patiënten met voorspeld ernstige acute pancreatitis. Bij deze patiëntengroep wordt het effect van een vroege ERC met sfincterotomie vergeleken met een conservatieve behandeling. Het primaire eindpunt is een gecombineerd eindpunt van mortaliteit en ernstige morbiditeit. In APEC-2 (Early EUS-guided ERC with sfincterotomy in predicted severe acute biliairy pancreatitis) wordt aan deze studie een prospectief cohort toegevoegd van 78 patienten die een vroege EUS-gemedieerde ERC met ES ondergaan. Het primaire eindpunt is gelijk aan de APEC-trial.

 

AXIOMA- Hot AXIOS metal stent for infected walled-off necrosis management (AXIOMA)

De AXIOMA studie is een multicenter prospectieve studie bij 52 patiënten met een geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis die endoscopisch gedraineerd worden met een lumen-apposing metal stent (LAMS, Hot AXIOS™-stent). De AXIOMA studie zal gaan onderzoeken of LAMS endoscopische drainage kunnen optimaliseren en hierdoor de noodzaak van het verrichten van een necrosectomie kunnen verminderen. Ook zal de veiligheid en de kosteneffectiviteit van de stents worden onderzocht.

ESCAPE - Early surgery versus optimal current step-up practice for chronic pancreatitis

De ESCAPE-trial is een multicenter gerandomiseerde studie bij 88 patiënten met chronische pancreatitis, met ernstige pijn en vergrote ductus pancreaticus. Bij deze patiëntengroep wordt het effect van vroeg chirurgisch ingrijpen vergeleken met een optimale behandeling volgens huidig beleid, waarbij medicamenteuze therapie, endoscopie en, tenslotte, chirurgie stapsgewijs worden ingezet. Het primaire eindpunt is pijn. Secundaire eindpunten zijn onder andere pancreasfunctie, complicaties en kwaliteit van leven.

ESCAPE IS VOL! ALLE PATIENTEN ZIJN INMIDDELS GEINCLUDEERD.

FLUYT - Fluid hydration to prevent post-ERCP pancreatitis

De FLUYT-trial is een multicenter gerandomiseerde studie bij 826 patiënten die een ERCP ondergaan en een matig-hoog risico hebben op het ontwikkelen van post-ERCP pancreatitis. Bij deze patiëntengroep wordt het effect van intensieve, periprocedurele hydratie vergeleken met een conservatieve behandeling. Het primaire eindpunt is post-ERCP pancreatitis.

POINTER - Postponed or immediate drainage of infected necrotizing pancreatitis

De POINTER-trial is een multicenter gerandomiseerde studie bij 104 patiënten met geinfecteerde necrotiserende pancreatitis. Bij deze patiëntengroep wordt het effect van een vroege katheterdrainage vergeleken met een uitgestelde drainage. Het primaire eindpunt is de Comprehensive Complication Index.