Hjalmar van Santvoort

Hjalmar van Santvoort

Dr.

Dr. Hjalmar van Santvoort is chirurg in het St. Antonius Ziekenhuis. Hij is als een van de eersten bij de PWN gepromoveerd. Momenteel is hij de principal investigator van de lange termijn follow-up van de PANTER trial.