Hjalmar van Santvoort

Hjalmar van Santvoort

Prof. Hjalmar van Santvoort is chirurg in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en UMC Utrecht, het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU), principal investigator van de POEMA trialPOLAR trial en de PARROT trial, en voorzitter van de werkgroep.