PLANCTON RadboudUMC

De volgende bestanden zijn beschikbaar:

  • Flowchart logistiek studie
  • Patienteninformatiebrieven
  • Deelnemerskaart
  • Werkinstructie voor de controlegroep
  • Werkinstructie voor de interventiegroep
  • Aanvraagformulier studiemedicatie 
  • Bijwerkingen Omegaven