UMCU G-PEP

De volgende bestanden zijn beschikbaar:

- E1.1. Informatiebrief en toestemmingsformulier prospectief – UMCU - Versie 6 dd 18-01-2022

- Dataformulier UMCU

- Flowchart logistiek UMCU

- CRF G-PEP