Principal investigators

 

De trials die onder de vlag van de Pancreatitis Werkgroep Nederland zijn uitgevoerd, waren initiatieven van artsen uit verschillende ziekenhuizen, zowel universitaire medische centra als perifere ziekenhuizen. De volgende personen zijn principal investigators van de PWN (geweest):

Prof. dr. Hein Gooszen Chirurg, UMCU & Radboudumc PROPATRIA, PANTER, PYTHON
Dr. Robin Timmer MDL-arts, St. Antonius ziekenhuis PENGUIN
Dr. Djamilia Boerma Chirurg, St. Antonius ziekenhuis PONCHO
Paul Fockens Prof. dr. Paul Fockens MDL-arts, Amsterdam UMC TENSION, AXIOMA
Prof. dr. Marja Boermeester Chirug, Amsterdam UMC ESCAPE
Prof. dr. Marco Bruno MDL-arts, Erasmus MC APEC, COMBO
Dr. Hjalmar van Santvoort Chirurg, St. Antonius ziekenhuis/UMCU PANTER, POINTER,
POEMA
, POLAR
Dr. Erwin van Geenen MDL-arts, Radboudumc FLUYT, FLUYT-2, G-PEP
Prof. dr. Marc Besselink Chirurg, Amsterdam UMC

POINTER, PICUS, ESCOPA, PLANCTON,

PICUS-2

Dr. Jeanin van Hooft MDL-arts, Amsterdam UMC

PICUS, PANDA

Dr. Robert Verdonk MDL-arts, St. Antonius Ziekenhuis PICUS, COMBO
Dr. Stefan Bouwense Chirurg, Maastricht UMC+ PLANCTON