PLANCTON

PATIENT MET EEN VOORSPELD ERNSTIGE ACUTE PANCREATITIS, BEL 088-3208653

Link naar introductiefilmpje PLANCTON studie voor patiënten

Link naar Siilo arts-onderzoeker voor aanmelden patiënten (oa screenings- en labgegevens)

Siilo

Website URLs naar scores voor voorspelde ernst

APACHE-II Score

IMRIE-Glasgow Score

Mobiele telefoonnummers artsonderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)
Anne Nagelhout 088-320 8653

plancton@antoniusziekenhuis.nl
a.nagelhout@antoniusziekenhuis.nl 

Hannah Pauw 088-320 7051 ha.pauw@antoniusziekenhuis.nl
Mike de Jong 088-320 7054

mi.de.jong1@antoniusziekenhuis.nl 

Naomi Thierens 088-320 7050 n.thierens@antoniusziekenhuis.nl

 

INCLUSIECRITERIA
 • Acute pancreatitis (≥ 2 van de 3 criteria)
  • Pijn in de bovenbuik
  • > 3x verhoogd serum amylase en/of lipase
  • Aanwijzingen voor acute pancreatitis op CT?
 • Voorspeld ernstig acute pancreatitis? (≥ 1 van de 3 criteria)
  • APACHE-II > 7
  • Modified Glasgow score > 2
  • CRP > 150 mg/L
 • Diagnose < 24 uur
 • Begin symptomen < 72 uur
 • Leeftijd ≥ 18 jaar

 

EXCLUSIECRITERIA
 • Orgaanfalen bij opname (Marshall score ≥ 2)

 • Voorgeschiedenis van acute of chronische pancreatitis

 • Voorgeschiedenis van of bekend met hyperlipidemie

 • Voorgeschiedenis van (ernstig) leverfalen

 • Ketoacidose of accuut trombo-embolische ziekte

 • Recent (< 6 maanden) myocard- of herseninfarct

 • Zwanger of borstvoeding

 • Bekende allergie voor visolie, zeevruchten, soja of eiproducten

 • Intake van Omega-3, krill- en/of algensupplementen < 1 week voorafgaand aan diagnose AP

 • Pancreatitis door een (vermoedelijke) periampullaire/ampullaire of galwegmaligniteit

 • Andere bekende of vermoede maligniteit die de uitkomst(en) kan verstoren
  en/of uitvoering van de PLANCTON studie

 

ONDERZOEKSTEAM

Principal investigators:

Prof. Dr. Marc Besselink, HPB-Chirurg Amsterdam UMC

Dr. Martijn Stommel, HPB-Chirurg RadboudUMC

Dr. Stefan Bouwense, HPB-Chirurg MUMC+

Studiecoördinator:

Drs. Anne Nagelhout, arts-onderzoeker

 

Achtergrond en doel

Acute pancreatitis (AP) is de meest voorkomende gastro-intestinale aandoening die een acute ziekenhuisopname vereist. Ongeveer 20% van alle patiënten zal ernstige acute pancreatitis (SAP) ontwikkelen, gekenmerkt door een pro-inflammatoire respons en gekarakteriseerd door massaal vrijkomen van cytokines, die het systemisch inflammatoir responssyndroom (SIRS) kunnen veroorzaken. SIRS verhoogt het risico op (multi)orgaanfalen en draagt bij tot een mortaliteit tot 30%.

Intraveneuze omega-3 vetzuren (OM-3 FA's) induceren de productie van anti-inflammatoire cytokines en verbeteren zo de ontstekingsreactie. Wij stellen de hypothese voorafgaand aan de studie dat de ontstekingsremmende werking van OM-3 FA's SIRS zou kunnen afzwakken en de ernst van SAP zou kunnen verminderen, wat zou kunnen leiden tot minder (ernstig) orgaanfalen en uiteindelijk een lagere mortaliteit. De klinische gevolgen van dit mechanisme worden aangetoond in een recente meta-analyse die een verminderde mortaliteit beschrijft door het gebruik van OM-3 FA's in 4 gerandomiseerde trials bij patiënten met acute pancreatitis. Het bewijsmateriaal was echter van lage kwaliteit en een groot multicenter onderzoek naar OM-3 FA's bij voorspelde SAP ontbreekt momenteel. 

Het doel van deze studie is daarom het effect onderzoeken van vroegtijdige intraveneuze OM-3 FA's op het ontstaan van nieuw orgaanfalen en mortaliteit bij patiënten met voorspeld ernstige pancreatitis.

PICO

P: Voorspeld ernstige acute pancreatitis  

I: VROEG (binnen 24 uur na diagnose) iv omega-3 vetzuren (Omegaven®)

C: Standaard medische zorg

O: Samengesteld eindpunt van nieuw   orgaanfalen en mortaliteit

 

Design

 

Eindpunten

Primair

 • Samengesteld eindpunt van nieuw orgaanfalen en mortaliteit

Secundair

 • Individuele componenten van primaire uitkomst
 • Aantal interventies
 • Infecties
 • QOL / pijn
 • Inflammatoire parameters / immuunrespons