Doneer

Wetenschappelijk onderzoek is duur en de subsidiemogelijkheden zijn relatief schaars in Nederland. Wilt u het onderzoek en de consultatiegarantie van acute en chronische pancreatitis van de Pancreatitis Werkgroep Nederland ondersteunen? Dat is mogelijk door uw financiële bijdrage over te maken op onderstaande rekening:

NL02ABNA0431429073 t.n.v. Stichting Pancreas Onderzoek (SPO).

De Pancreatitis Werkgroep Nederland heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status! Giften gedaan aan de Pancreatitis Werkgroep Nederland zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Het bestuur van de Stichting Pancreas Onderzoek en alle arts-onderzoekers danken u van harte voor uw bijdrage!