POLAR

MELD A.U.B. ALLE PATIENTEN MET EEN ACUTE PANCREATITIS AAN BIJ HET DATACENTER (088-320 7051)!

Mobiele telefoonnummers arts-onderzoekers (24/7, 365 dagen per jaar)

Hannah Pauw
088-320 7051
ha.pauw@antoniusziekenhuis.nl

Noor Sissingh
088-320 7052
n.sissingh@antoniusziekenhuis.nl

Charlotte van Veldhuisen
088-320 7053
c.l.vanveldhuisen@antoniusziekenhuis.nl

Mike de Jong
088-320 7054
mi.de.jong1@antoniusziekenhuis.nl

Inclusiecriteria

 • Klinisch opgenomen met een bewezen acute pancreatitis
  • Buikpijn
  • >3x verhoogd lipase/amylase
  • Aanwijzingen acute pancreatitis op CT-abdomen
 • Necrose van het pancreasparenchym conform revised Atlanta Classification
  • 'Walled-off necrose' en >3 weken na start van klachten óf indicatie voor percutane/endoscopische of chirugrische interventie van de peripancreatische collectie bij <3 weken na start van klachten

 

Exclusiecriteria

 • Leeftijd <18 jaar
 • Recidiverende pancreatitis of chronische pancreatitis (volgens M-ANNHEIM criteria)
 • Traumatische oorzaak pancreatitis
 • Zwangerschap

Onderzoeksteam
Principal investigator:
Prof. Dr. Hjalmar van Santvoort, chirurg

Studiecoördinator:
Hannah Pauw, arts-onderzoeker

 

Achtergrond
Acute pancreatitis is een ontsteking van de alvleesklier en gaat gepaard gaat met onder andere hevige, acute buikpijn. De aandoening heeft meestal een gunstig beloop en gaat spontaan binnen een week over. Echter 1 op de 10 patiënten ontwikkeld een ernstige vorm, dat kan lijden tot ernstige complicaties, waarbij een deel van de alvleesklier afsterft, of zelfs overlijden. Indien een deel van de alvleesklier afsterft, spreekt men van een necrotiserende alvleesklierontsteking. Bij deze patiënten zijn mogelijk (een deel) de afvoergangen voor de alvleeskliersappen ook afgestorven, dit wordt ‘duct disruptie/disconnectie’ genoemd. Hierbij lekken de verteringssappen niet meer via de natuurlijke weg richting de darm, maar richting andere organen, naar de huid of het vormt grote (peri)pancreatische vochtcollecties. Een ‘duct disruptie’ kan zeer lang aanwezig zijn (jaren), waarvoor veelvuldig interventies nodig zijn om de verteringssappen af te laten vloeien. Dit leidt tot langdurige, herhaaldelijke opnames, met als grootste zorg een groot verlies aan kwaliteit van leven.

Doel
Het primaire doel van de POLAR-studie is inzicht in de incidentie en het natuurlijk klinisch beloop van een ‘duct disruptie’. De verkregen data zullen gebruikt worden om een ‘best-practice algorithm’ te ontwikkelen voor de diagnostiek naar een ‘duct disruptie’. Het uiteindelijke doel is het verminderen van complicaties en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.

PICO
P            98 patiënten met acute necrotiserende pancreatitis

I              secretine-MRCP

C            -

O            incidentie disruptie/disconnectie ductus pancreaticus         

Design
POLAR is een prospectieve observationele cohortstudie, die multicenter zal worden uitgevoerd in +/- 15 Nederlandse ziekenhuizen. De beoogde inclusieduur is 2 jaar (2020-2022).